مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

ئەندامان

دۆزینەوە و جیاکردنەوەی بەکارهێنەران

ناوێکی بەکارهێنەر بنووسە بۆ گەڕان لەگەڵ/یان گروپێکی بەکارهێنەری فلتەرکراو بۆی بەکارهێنەران ڕێکبخە بەهۆی ناو ،بەرواری تۆماربوون ،ژمارەی پەیامەکان

ناوی بەکارهێنەر ناونیشان پەیامەکان تۆماربوو:
-sarmdi-hedi میوان 5 2010-02-14
017hnoor ئەندام 1 2015-04-11
0folderoloy ئەندام 1 2016-05-29
0lymph ئەندام 0 2016-06-16
0wrinkltsan ئەندام 1 2016-05-24
20170601yuanyuan ئەندام 127 2017-06-01
aakicee ئەندام 1 2015-04-23
aarikava میوان 0 2011-08-03
abajel ئەندام 0 2017-12-02
abakyq ئەندام 0 2018-04-21
Abashedponens74 ئەندام 0 2018-03-09
abavary ئەندام 1 2018-07-11
abbastalb میوان 0 2011-04-06
abdull330 ئەندام 0 2009-12-01
Abdullah ئەندام 5 2007-12-23
abelabbay113 ئەندام 0 2012-03-15
abelabbey57 ئەندام 0 2012-03-13
abelarhon میوان 0 2011-07-02
abelchriss میوان 0 2011-07-21
abeljace میوان 0 2011-07-01
aberepir ئەندام 1 2017-06-24
aberym ئەندام 0 2018-03-29
abihoryf ئەندام 0 2018-10-25
abilyd ئەندام 0 2017-05-08
abinami ئەندام 0 2019-08-17
abineto ئەندام 1 2018-01-02
abizypu ئەندام 0 2018-01-15
ablmjblm ئەندام 0 2013-03-15
abocuqap ئەندام 1 2018-08-28
abodiryj ئەندام 1 2018-11-20
abokezog ئەندام 0 2016-10-17
abolagad ئەندام 0 2018-01-06
abolorer ئەندام 0 2017-05-11
abopimo ئەندام 0 2018-02-23
abosal ئەندام 0 2018-02-16
aboxyp ئەندام 1 2019-05-01
abseilberk113 ئەندام 0 2012-01-13
abulec ئەندام 1 2018-06-19
abuteco ئەندام 1 2017-10-07
abuvuc ئەندام 1 2019-03-18
abykife ئەندام 1 2018-10-21
abymihox ئەندام 0 2018-04-20
abytovaho ئەندام 1 2017-10-04
abywymy ئەندام 0 2018-01-22
abyxyl ئەندام 1 2017-11-17
abyze ئەندام 1 2018-07-13
abyzik ئەندام 1 2017-04-08
acajasefy ئەندام 1 2017-09-15
acamany ئەندام 1 2017-04-11
acamyfy ئەندام 0 2017-01-29

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB