مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

فەرھەنگی ئایتی زانستپەروەرانی کورد

بابەت وەڵامەکان بینینەکان دوایین پەیام
91
0 339 2018-05-15 03:46:51 لەلایەن lw789
92
0 299 2018-05-14 09:09:23 لەلایەن lw789
93
0 322 2018-05-14 09:07:07 لەلایەن lw789
94
0 305 2018-05-14 09:05:42 لەلایەن lw789
95
0 345 2018-05-14 09:03:28 لەلایەن lw789
96
0 306 2018-05-14 09:02:11 لەلایەن lw789
97
0 327 2018-05-14 08:59:22 لەلایەن lw789
98
0 324 2018-05-14 08:57:39 لەلایەن lw789
99
0 332 2018-05-14 08:54:52 لەلایەن lw789
100
0 333 2018-05-14 08:52:45 لەلایەن lw789
101
0 294 2018-05-14 08:50:12 لەلایەن lw789
102
0 305 2018-05-14 08:48:06 لەلایەن lw789
103
0 325 2018-05-14 08:45:41 لەلایەن lw789
104
0 290 2018-05-14 08:43:07 لەلایەن lw789
105
0 282 2018-05-14 08:41:30 لەلایەن lw789
106
0 283 2018-05-14 08:38:22 لەلایەن lw789
107
maxi go لەلایەن oducete
0 338 2018-05-14 06:04:34 لەلایەن oducete
108
0 274 2018-05-11 06:52:18 لەلایەن lw789
109
0 325 2018-05-11 06:48:49 لەلایەن lw789
110
0 303 2018-05-11 06:47:04 لەلایەن lw789
111
0 280 2018-05-11 06:44:41 لەلایەن lw789
112
0 277 2018-05-11 06:42:39 لەلایەن lw789
113
0 302 2018-05-11 06:39:59 لەلایەن lw789
114
0 310 2018-05-11 06:37:59 لەلایەن lw789
115
0 293 2018-05-11 06:35:35 لەلایەن lw789
116
y stress level got a litt لەلایەن lw789
0 278 2018-05-11 06:32:39 لەلایەن lw789
117
0 248 2018-05-11 06:29:44 لەلایەن lw789
118
0 260 2018-05-11 06:26:34 لەلایەن lw789
119
0 321 2018-05-11 06:24:36 لەلایەن lw789
120
0 332 2018-05-11 06:21:50 لەلایەن lw789

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB